top of page

ACADEMISCHE OPENINGSZITTING 2022

Donderdag 22 september 2022

Home: Welkom

 

EEN LEVEN LANG LEREN      |      EEN LEVEN LANG GROEIEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg en haar partners, UHasselt en Hogeschool PXL, organiseerden op donderdag 22 september 2022 de academische openingszitting van het academiejaar 2022-2023 in het Cultuurcentrum Hasselt, met aansluitend een eveneens druk bijgewoonde receptie. 

Voor het eerst in de geschiedenis van de associatie gebeurde dit in aanwezigheid van de Vlaams Minister van Onderwijs. Na de laatste tonen van het Vlaams volkslied dat werd gebracht door studentenfanfare "Ambifaarke" had hij het in zijn openingstoespraak onder meer over de sterke uniciteit, identiteit en troeven van de UHasselt en de goede samenwerking tussen Universiteit en Hogeschool PXL in Limburg. 

In zijn speech ging algemeen directeur Ben Lambrechts uitgebreid in op thema van de dag door het ecosysteem te schetsen, waar door de samenwerking met de UHasselt en met SyntraPXL een uniek ecosysteem is gegroeid waarin plaats is voor graduaten, maar bachelors ook schakelmogelijkheden hebben naar meer dan 43 masteropleidingen aan de UHasselt en andere universiteiten. Hij gaf levenslang leren ook een gezicht door de jongste (14 bij aanvang) en de oudste (84) student aan Hogeschool PXL op het podium te brengen.

 

Na een woordje van de studenten, waaronder Mira Jablonska die de diversiteitsprijs won dit jaar, werd Willy Claes officieel gehuldigd na 18 jaar voorzitterschap van de AUHL, en kreeg hij naast een geschenk ook het erevoorzitterschap aangeboden. In zijn afscheidswoord herhaalde hij zeer kort en zeer krachtig de boodschap dat de verdere uitbouw van de UHasselt noodzakelijk blijft om de economische en sociale toekomst van Limburg te verzekeren”, waarop alle applausmeters op tilt sloegen. 


De rust keerde weer met een zeer gesmaakt optreden van de Frivole Framboos, met een mix van lichtvoetige klassieke muziek en een vleugje humor. 

Rector Bernard Vanheusden sprak in zijn slotrede de ambitie uit om nog meer de talenten van de medewerkers te laten ontplooien, onder meer via het UHasselt career center, en tegelijk een trigger zijn in de regio om levenslang leren te stimuleren. De tijd dat een opleiding in het hoger onderwijs de sleutels biedt tot een lineaire 40-jarige carrière, is voorbij, zodat we de transitie moeten maken naar een lerende samenleving met continu leren als een natuurlijke reflex. 

DE AFTERMOVIE

 

DE FILMPJES VAN DE TOESPRAKEN
 

 

DE FOTO'S

 

DE FILMPJES  

 

De Demer en de AUHL                                                                    Student Hotspot

 

 

 

 

Visies op Levenslang leren 

22_09_22_academische_opneningszitting_auhl_068.jpg

In aanloop naar de academische openingszitting vroegen we een aantal sleutelfiguren van UHasselt en Hogeschool PXL om hun visie te geven op levenslang leren in het hoger onderwijs. Het werd een zeer divers pallet aan meningen en invalshoeken.  

Home: Welkom
logo.jpg

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG GROEIEN

Programma

  • toespraak door Ben Weyts, vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs;

  • toespraak door Ben Lambrechts, algemeen directeur Hogeschool PXL;

  • huldiging van afscheidnemend voorzitter Willy Claes

  • muzikaal intermezzo met piano, cello en zang door de Frivole Framboos

  • slottoespraak en opening van het academiejaar door prof. dr. Bernard Vanheusden, rector UHasselt.

    Presentatie: Cynthia Reekmans.

unnamed (4).gif
bottom of page